Curso

Leczenie ortodontyczne pacjentów z wadami szkieletowymi do zabiegu ortognatycznego

Especialidad:

24 listopada 2018

Presencial

Wrocław, Polonia / Polski

Lekarz ortodonta lecząc pacjenta do zabiegu chirurgicznego powinien rozumieć zasady, których zastosowanie w praktyce jest kluczowe, aby prawidłowo przygotować pacjentów do operacji. Dokładnie przeprowadzone badanie kliniczne pacjenta, zebranie wymaganej dokumentacji z jej analizą, holistyczne spojrzenie na problem medyczny pacjenta mają wpływ na prawidłowe rozpoznanie wady i wybór odpowiedniej metody niezbędnej do skomplikowanego, interdyscyplinarnego leczenia.

Detalle curso
Más información

Sobre el curso

Programa

Podczas kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Ocena twarzy, jej struktur kostnych i miękkich.
  • Dokumentacja fotograficzna i radiologiczna pacjenta w planowaniu przypadków ortognatycznych.
  • Rola lekarza ortodonty w zespole ortognatycznym i zasady współpracy ortodontyczno-chirurgicznej.
  • Holistyczne spojrzenie na problem medyczny pacjenta.
  • Leczenie ortodontyczne w różnych wadach szkieletowych do zabiegów ortognatycznych: w klasie III i w klasie w przypadkach niskokątowych i wysokokątowych oraz w asymetriach szkieletowych

Omówione zostaną wskazania do zabiegu Le Fort I, BIMAX, BSSO.

  • Leczenie ekstrakcyjne w przypadkach chirurgicznych.
  • Punkty krytyczne w leczeniu ortodontycznym do zabiegu – jak je rozwiązać?
  • Prezentacja przypadków.
  • Nowe metody w leczeniu pacjentów z wadami szkieletowymi.

Ostatnia, popołudniowa część kursu będzie omówieniem przypadków chirurgicznych przygotowanych przez uczestników kursu.

Impartido por:

Dr. Patrycja Downarowicz

Título: Dr.

Wrocław, Polonia

Más información

Localización

Hotel Mercure Wrocław Centrum

Plac Dominikański 1 50-159 Wrocław